M.I.STAV spol. s r.o.

Postavíme Vám dom od základov po komín

Referencie:


Referenčné stavby realizované spoločnosťou

 Univerzita Komenského Bratislava, Budova rektorátu

Rekonštrukcia vnútorných priestorov v budove rektorátu vrátane výmeny okien. RN 598.000.-Eur.

Výstavba Lodenice Vodné dielo Čunovo, pre Vodohospodársku výstavbu Bratislava

Kompletná realizácia stavby  bez technologickej časti. RN 415.000.-Eur

Výstavba bytového domu, Bratislava, Dlhé diely pre družstvo BUTERFLY

Kompletná realizácia hrubej stavby. RN 2.127.000.-Eur.

Výstavba free shopu hraničný prechod Petržalka - Berg

Kompletná realizácia vrchnej stavby. RN 265.500.-Eur.

Kanalizácia a ČOV Chorvátsky Grob pre obec Chorvátsky Grob

Realizácia objektu obecnej čistiarne odpadových vôd. RN 937.000.-Eur.

Rekonštrukcia a prístavba Slovenskej pedagogickej knižnice Staré Grunty č.55, Bratislava

Komplexná rekonštrukcia, prestavba a prístavba dvoch objektov na Slovenskú  pedagogickú knižnicu. RN 425.000.-Eur

Rekonštrukcia krytej plavárne pre Rektorát UK v Bratislave, Lafranconi

Kompletná rekonštrukcia objektu krytej plavárne vrátane areálu priľahlého areálu. RN 458.000.-Eur.

Umelecký objekt Dunajské krídla – galéria Danubiana VD Čunovo

Vybudovanie oceľobetónového súsošia výšky cca. 12 m v tvare krídiel podľa návrhu umeleckého maliara P. Pollága, ktorá je osadená pred

 budovou galérie Danubiana proti toku rieky Dunaja.

Rodinné domy Eurodom, Devínska Nová Ves

Výstavba komplexu 15-tich rodinných domov na „kľúč“ v obytnom komplexe EURODOM v Devínskej Novej Vsi  pre spoločnosť

Presscam Bratislava. RN 1.039.000.-Eur.

Realizácia reštaurácie ATOL v Bratislave – Kuchajda

Výstavba reštaurácie v Bratislave na jazere Kuchajda. Kompletná dodávka okrem nosnej  oceľovej konštrukcie o RN 398.300.-Eur

pre spoločnosť Chladiace veže Jaslovské Bohunice.   

Obytný komplex Senec, Pezinská cesta

Výstavba šiestich bytových domov v Senci na Pezinskej ceste – kompletná dodávka o rozpočtových nákladoch 9.300.000.-Eur.

Nadstavba obytného bloku v Trnave

Dvojpodlažná nadstavba 14 bytových jednotiek v Trnave na Tajovského ulici ako vlastná investičná výstavba o RN 1.395.000.-Eur

Rekonštrukcia objektu BJ PRINT v Kvetoslavove

Kompletná rekonštrukcia trojpodlažného priemyselného objektu na administratívno – prevádzkovú budovu.

Obytný súbor Rovinka

Kompletná realizácia „na kľúč“ obytného súboru rodinných a bytových domov (46 bytových jednotiek) pre spoločnosť 

Bratislava Building Company o rozpočtových nákladoch  3.652.000.-Eur.

Realizácia obytného súboru Senec

Realizácia obytného súboru sedem rodinných domov pre súkromného investora „na kľúč“ v Senci o rozpočtových nákladoch 

1.162.000.-Eur.

Realizácia stavebných prác obytný súbor Devínsky dvor

Realizácia stavebných prác na obytnom súbore v Devínskej Novej Vsi pre spoločnosť  Špeciálne činnosti, s.r.o. v rozsahu 

cca 360.000.- Eur.

Bytový dom mesto Senec

Realizácia bytového domu „Sociálne byty pre mesto Senec“ ako stavba na kľúč v rozpočtových nákladoch 410.000.-Eur.

Exkluzívne rodinné sídlo

Realizácia rodinného sídla v Zálesí pre súkromného investora formou realizácie na kľúč o celkových nákladoch 720.000.-Eur.

 

Okrem uvedených stavieb o rozpočtových nákladoch nad 330.000 Eur má naša spoločnosť permanentne rozostavaných päť až osem stavieb menšieho charakteru ako napríklad nové objekty, resp. rekonštrukcie rodinných domov, administratívnych budov, prevádzkových objektov…